Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, zoals vastgelegd is in artikel 10, lid 1 van de statuten.
Daartoe bestaat het bestuur uit een oneven aantal leden, met een minimum van zeven.
Hieronder bevinden zich in ieder geval een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
De bestuursleden worden door de leden gekozen op de algemene ledenvergadering en geven leiding aan de diverse commissies (zie commissies).
Bestuursleden

Jos Brom

pasfoto jos

Tine te Brömmelstroet 2015

 VACATURE

 Frans van Elk

IMG_2132

 Johan Smulders

johan003

 Theo Stok

2015 Theo Stok

VACATURE