Training en lessen senioren

IMG-20180227-WA0001
De vereniging organiseert tennislessen, zowel in groepsverband als individueel. Deze lessen worden gegeven door volledig gecertificeerde en enthousiaste tennistrainers. De lessen worden in overleg met de clubtrainer ingedeeld en worden op de buitenbanen gegeven. De lessen worden verzorgd door onze clubtrainer Sonja Arentsen. Tel. 06-41257347 / trainer@deijsselweide.nl.

senioren Opgave tennisles

senioren Opgave tennisles

Voor opgave en deelname aan tennislessen kunt u nevenstaand formulier downloaden (erop klikken), invullen en in de brievenbus in de hal van ons clubgebouw deponeren of digitaal opsturen naar de ledenadministratie.

 

 

 

 

Reglement voor inschrijving tennislessen

 • Men verplicht zich door middel van inschrijving de lessen te volgen.
 • Door opgave voor tennisles worden niet-leden automatisch lid van onze vereniging. Hiervoor dient (naast dit lesformulier) ook nog een opgaveformulier voor lidmaatschap te worden ingevuld en (met foto) ingeleverd bij de ledenadministratie.
 • Bij het niet verschijnen van de leden is de uitgevallen les voor eigen rekening en kan niet worden ingehaald.
 • Lessen die door onverwachte omstandigheden of overmacht situaties uitvallen kunnen beperkt (voor 50%) worden ingehaald op door de clubtrainer vast te stellen data en tijden.
 • Bij het niet verschijnen van de trainer worden de lessen ingehaald op een, in overleg met de leden, nader te bepalen tijdstip.
 • Tijdens de in onze regio “midden”  geldende schoolvakanties zijn er geen lessen.
 • De betaling geschiedt door middel van een éénmalig te verstrekken machtiging aan de vereniging. Betaler heeft geen recht van terugboeking.
 • Bij opzegging vóór 1 jan. betalen de leden 50% van het totale lesgeld plus de kosten van de hal.
 • Bij opzegging na 1 jan. betalen de leden het totale lesgeld.
 • Inschrijving tijdens het seizoen is mogelijk, doch alleen op die tijden die nog vrij zijn.
 • De trainingslessen worden gegeven in aaneengesloten weken.
 • De groepslessen worden ingedeeld door de trainer, evt. in samenspraak met de technische commissie.
 • De lescapaciteit is begrensd. Garantie voor het volgen van lessen via de inschrijving kan niet worden gegeven.

 

<