Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, zoals vastgelegd is in artikel 10, lid 1 van de statuten.
Daartoe bestaat het bestuur uit een oneven aantal leden, met een minimum van zeven.
Hieronder bevinden zich in ieder geval een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
De bestuursleden worden door de leden gekozen op de algemene ledenvergadering en geven leiding aan de diverse commissies (zie commissies).

 

Voorzitter Jos Brom

Parkzaken Frans van Elk

Secretaris Tine te Brommelstroet

Technische zaken Theo Stok

Derick Coops Kantinecommissie

 

 

 

 

 

 
voorzitter@deijsselweide.nl

park-com@deijsselweide.nl

secretaris.ijsselweide@gmail.com

techn-com@deijsselweide.nl

kantine.deijsselweide@gmail.com