Training en les jeugd

IMG-20180227-WA0001De tennislessen worden georganiseerd door Keifit. Zowel in groepsverband als individueel kan gelest worden. Deze lessen worden gegeven door volledig gecertificeerde en enthousiaste tennistrainers. De lessen worden in overleg met de trainer ingedeeld en worden op de buitenbanen gegeven. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de tennishal.
De lessen worden verzorgd door Sonja Arentsen.
Zij is te bereiken via tel. 06-41257347  of email trainer.deijsselweide@gmail.com
Beginnende kinderen
 • Na het behalen van het Certificaat Tennis Kids Rood stromen ze door naar Oranje.
 • Kinderen in de leeftijd van 7 jaar starten in Tennis Kids Oranje. Na het behalen van het Certificaat Tennis Kids Oranje stromen ze door naar Tennis Kids Groen.
 • Kinderen in de leeftijd van 9 jaar t/m 10 jaar starten in Tennis Kids Groen.
 • Kinderen in de leeftijd van 11 jaar t/m 18 jaar starten in de junioren groepen.
 • Pijldatum voor leeftijd is de opgavedatum lidmaatschap.

Selectie

 • Voor de kinderen die een aardige bal kunnen slaan en ook nog enthousiast zijn, bestaat de mogelijkheid om in een selectie te komen. De trainer bepaalt in samenspraak met de jeugdcommissie en de technische commissie wie hiervoor in aanmerking komen.
 • De betreffende kinderen en ouders zullen vervolgens daarvoor benaderd worden.
 • De selectiespelers krijgen extra tennislessen. De kosten voor de extra lessen komen gedeeltelijk voor rekening van de vereniging en gedeeltelijk voor rekening van de ouders.
 • Alle selectiespelers zijn verplicht om aan minimaal twee toernooien per jaar mee te doen: Clubkampioenschappen en Competitie.

 

U kunt uw kind opgeven, door op het formulier te klikken.
opgave tennisles junioren

Lesreglement:

 1. De lessen en/of trainingen worden gegeven door een bevoegde tennisleraar, met minimaal een geldige KNLTB licentie A.
 2. Een lescyclus in de winter bestaat uit 20 lessen en in de zomer uit 16 lessen.
 3. De leraar heeft recht op 10 minuten pauze nadat hij/zij 50 minuten les heeft gegeven en 5 minuten pauze nadat hij/zij 25 minuten of 40 minuten les heeft gegeven. Deze tijd kan gebruikt worden om naar de toilet te gaan, te overleggen met leerlingen en/of ouders, mobiel te checken op eventuele afmeldingen e.d.
 4. Een lesuur van 60 min. bestaat uit 50 min. tennisles en 10 min. in- of uitspelen.
 5. De lessen en/trainingen worden gegeven op de door de leraar vast te stellen tijdstippen gedurende 20 of 16 achtereenvolgende lesweken. Gedurende de schoolvakanties vervallen de lessen.
 6. Wie les en/of trainingen volgt hoort gepaste schoeisel en tenniskleding te dragen.
 7. Het is aan de tennisleraar eventuele groepsveranderingen toe te passen.
 8. Uitval van de leerling is voor eigen rekening.
 9. Leerling moet bij afwezigheid altijd afbellen.
 10. Bij uitval leraar wordt de les altijd ingehaald of er wordt voor een vervangende leraar gezorgd.
 11. Bij slechte weersomstandigheden wijken wij uit naar de tennishal van Kei-Fit Gendringen, tennisles gaat altijd door.
 12. Een leerling kan een aan hem /haar gegeven les en/of training niet overdragen aan een derde. Wel kan in overleg met de leraar een gelijkwaardige vervanger worden toegestaan. Verrekening van de kosten zal door de leerling en de vervanger onderling worden geregeld.
 13. Betalingsmogelijkheden: automatische incasso, PIN of contant vooraf. Betaling is deelname,
  daarna krijgt men een overzicht van de les-data. Het niet tijdig voldoen van het lesgeld kan dus gevolgen hebben voor deelname aan de tennislessen.
 14. Kosten lesgeld zijn bij senioren afhankelijk van de groepsgrootte. Kei-Fit en LTC De IJsselweide zijn niet verantwoordelijk voor het samenstellen van een aantal personen in de groep.
 15. Als er niet wordt afgebeld door de leraar is er altijd les.
 16. Een ieder is verplicht zichzelf op te geven, voorzien van handtekening.
 17. De leraar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van eventuele ziektes en/of blessures opgelopen tijdens de les en/of trainingen. Wel zal de leraar er op toe zien dat maatregelen, die de veiligheid moeten waarborgen worden nageleefd

Door ondertekening van het inschrijfformulier, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals aangegeven in het les- en trainingsreglement en de eventuele toevoegingen op het inschrijfformulier.